Cách tạo Git fresh trên source đã tồn tại

1. Di chuyển đến thư mục cần init GIT

  • cd www/zf2-tutorial

2. Khởi tạo GIT mới

  • git init

3. Add remote URL

  • git remote add origin <GIT-URL>

4. Add và commit file trong thư mục

  • git add –all (hoặc git add <FILENAME>)
  • git commit -m “Commit message”

5.Push git lên

  • git push -u origin master

(^_^) Done

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s