Cài đặt NodeJS trên Windows 10

1. Dowload 

Truy cập trang chủ https://nodejs.org và dowload file cài đặt (msi) version mới nhất (8.9.3 LTS)

2. Cài đặt 

– Click vào file cài đặt

– Chọn đường dẫn lưu

 

– Tiến hành cài đặt bình thường

 

– Kiểm tra vesion Node và npm

 

Done ^_^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s