Tạo và chạy ứng dụng đầu tiên với NodeJS

1. Cài Express frameworrk 

– Mở cmd và chạy:  npm install -g express-generator 

2. Tạo app 

– Di chuyển đến nơi cần chứa app D:\www-nodejs và chạy: express app1

– Chạy : express app1

 

3. Cài đặt package

– Mở file package.json và edit dependencies

– Chạy lệnh: npm install

4. Run app và xem kết quả

– Chạy lệnh: npm start

 

– Mở đường dẫn http://localhost:3000 và xem kết quả

Done ^_^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s