Tạo và chạy ứng dụng đầu tiên với NodeJS

1. Cài Express frameworrk 

– Mở cmd và chạy:  npm install -g express-generator 

2. Tạo app 

– Di chuyển đến nơi cần chứa app D:\www-nodejs và chạy: express app1

– Chạy : express app1

 

3. Cài đặt package

– Mở file package.json và edit dependencies

– Chạy lệnh: npm install

4. Run app và xem kết quả

– Chạy lệnh: npm start

 

– Mở đường dẫn http://localhost:3000 và xem kết quả

Done ^_^

Advertisements

Cài đặt NodeJS trên Windows 10

1. Dowload 

Truy cập trang chủ https://nodejs.org và dowload file cài đặt (msi) version mới nhất (8.9.3 LTS)

2. Cài đặt 

– Click vào file cài đặt

– Chọn đường dẫn lưu

 

– Tiến hành cài đặt bình thường

 

– Kiểm tra vesion Node và npm

 

Done ^_^