Cài đặt NodeJS trên Windows 10

1. Dowload 

Truy cập trang chủ https://nodejs.org và dowload file cài đặt (msi) version mới nhất (8.9.3 LTS)

2. Cài đặt 

– Click vào file cài đặt

– Chọn đường dẫn lưu

 

– Tiến hành cài đặt bình thường

 

– Kiểm tra vesion Node và npm

 

Done ^_^

Advertisements