Phần mềm chụp ảnh màn hình Shutter cho Ubuntu 14.04

sudo add-apt-repository ppa:shutter/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install shutter

Advertisements